Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Idyllicum Oy:n EU:n vaatima yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

REKISTERINPITÄJÄ ja rekisteristä vastaava:
Idyllicum Oy

Riitta Bergman

gsm +358405559130,

email:riitta.bergman@idyllicum.fi

Osoite: Långhagintie 9, 02480 Kirkkonummi ja Kotikuja 1 a 10, 45100 Kouvola

Idyllicumin asiakasrekisterin tarkoitus ja asiakas- ja henkilötietojen käyttö: asiakasprojektin ja -suhteen hoitamista varten.

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Prosessi-infoa ja -kuvia käytetään mahdollisesti myös markkinointia varten (sopimuksessa sovitusti asiakkaan kanssa).

Muu säilytys tapahtuu lainvaatiman ajan.

Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan ja Idyllicum Oy:n yhteisille yhteistyökumppaneille asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palvelujen toimittamiseksi.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Kaikessa materiaalin käsittelyssä toimitaan tietoturva-suojatusti, lainvaatimaa huolellisuutta noudattaen ja lakisääteisesti toimien.

Laadittu 31.5.2022.