Tuotteiden esillepano voi olla luovaa,rohkeaa ja innovatiivista