Suunnittelijan pohjatyöllä eliminoidaan virhehankinnat