hyvä palvelu, palvelumuotoilu koulutus, yrityskuva

Palvelu paremmaksi

Palvelualaan huomion kiinnittymisen kulmani nojaa vahvasti kokonaisvaltaisen yrityskuvan tarkastelemiseen. Oma kulmani ja katsantotapani on vahvasti immateriaalisiin tekijöihin painottuva. 

Immateriaalisuudet ovat tekijöitä, joihin jokainen työntekijä pystyy puuttumaan, vaikuttamaan ja tarttumaan, jos vain asennetta ja halua löytyy. Tekijöitä, jotka ovat kenties ilmaisiakin kilpailuvaltteja, joiden avulla voi erottautua kilpailijoista.

 ILMAISIA? Mikään ei ole ilmaista. 
Yrityskuvan yksi vankka osa on palvelu

Palvelu on osa-alue,jota toimittaa henkilöstö ja jokainen henkilöstön jäsen on vastuussa miten hän palvelee asiakkaita.

 Palvelu on palvelemista. 
Palveleminen on huomioimista. 
Huomioiminen on kuuntelemista. 
Kuunteleminen on välittämistä. 
Välittäminen on inhimillistä. 
Inhimillisyys on palvelemista. 
Tätä ymmärryksen ketjua voisi jatkaa loputtomiin. 

Joskus palvelualalla toimivat henkilöt eivät vaan ymmärrä että heidän tehtävä on palvella. Ei riitä, että on vain töissä. 
Ei riitä, että tekee vain sen mitä odotetaan. Ei riitä, että ei huomaa asioiden puuttumista, tai että jokin on vinossa, nurin, rikki tai väärinpäin. Vinossa voi olla vaikka hylly. 
Tai naama. Jos se on vinossa, se pitää korjata. 
Jos sitä ei osaa, niin olet väärässä paikassa töissä. 
Siitä on kyse: 
On osattava asiansa. 
On osattava kuunnella.
On osattavat huomata. 
On osattava huomioida. 
On osattava reagoida. 
On osattava palvella. 
On osattava olla palvelija. 
On osattava olla läsnä. 

*** 

Olen kriittinen. 
Olen kriittinen asiakas. 
Saan olla, olenhan asiakas.

***

Tästä kriittisyydestä on syntynyt 10 vuotta sitten idea Palvelet.Co:sta.Palvelumuotoilu- koulutus, kokonainen tyyli kouluttaa: koulutusmetodi.
Palvelet.Co sai nimensä hyvän synergia-illan päätteeksi aamuyön tunteina, kun ajatus oli muhinut rauhassa. 

Voidaan kysyä PALVELETKO? 
Se että palveluasenne on muokattavissa niin vahvaksi, että kysymys muuttuukin teonsanaksi:
 Palvelet.Co. 
Kyllä. Se on mahdollista.  

Lisää aiheesta: 
www.palveletco.fi

  

Riitta

Sisustajana pidän siitä, että uskalletaan yhdistellä niin vanhaa kuin uutta ja eri budjettikentiltä. Hyvä perussisustus nojaa tiettyihin ajattomuuksiin, johon on helppo yhdistellä trendejä ja omia persoonallisia mieltymyksiä. Kodin sisustuksessa oleellisessa roolissa on asujan oma maku ja mielipide. Yrityksissä ratkaisevaa on yritysilme.

Väreillä ja kuoseilla pelaaminen on minun taitoani.

Rakastan aitoa oloa ja lämmintä viihtyisyyttä, taitavasti tehtyä tunnelmaa. Suunnittelijana tehtäväni on luoda kokonaisuus niin, että sisustus on mittasuhteiltaan ja yhdistelmiltään harmoninen. Kannattaa käyttää sisustussuunnittelijan alaan perehtymistä, yhteyksiä ja ammattitaitoa hyväksi. Niin sinä säästät.

Saatat myös pitää...